اتحادیه اروپا: جامعه جهانی در برابر کره شمالی واکنش یکپارچه داشته باشد


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا شنبه شب ضمن محکوم کردن افزایش آزمایش‌های موشکی کره شمالی از جامعه جهانی خواست که یک واکنش قاطع و یکپارچه در برابر پیونگ‌یانگ داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933743/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87