بمب افکن آمریکایی به رزمایش مشترک آمریکا-کره جنوبی می پیوندد


تهران- ایرنا – نیروی هوایی کره جنوبی روز شنبه اعلام کرد یک فروند بمب افکن استراتژیک آمریکایی امروز بعد از ظهر به رزمایش هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا خواهد پیوست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932873/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%AF