شرکت‌های ژاپنی به دنبال افزایش قیمت محصولات هستند
تهران- ایرنا- به دنبال افزایش بهای مواد اولیه و افت ارزش ین واحد پول ژاپن، نزدیک به یک چهارم از شرکت های بزرگ در این کشور به دنبال افزایش قیمت از سال آینده میلادی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954350/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF