عناوین روزنامه‌های جهان؛ نخست‌وزیر فلسطین: اقدامات نتانیاهو جنگ جدیدی علیه فلسطین است


تهران-ایرنا- ۷ هزار پرستار در نیویورک به علت بحران درمانی دست به اعتصاب زدند، انگلیس تانک چلنجر در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و «محمد اشتیه» می‌گوید اقدامات نتانیاهو جنگ جدیدی علیه ملت فلسطین است، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه شنبه ۲۰ دی (۱۰ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995256/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF