چین : امریکا فورا همکاری نظامی با تایوان را متوقف کند


تهران- ایرنا- وزارت دفاع چین قاطعانه با فروش تسلیحات جدید آمریکا به تایوان مخالفت و بشدت محکوم کرد و از ایالات متحده خواست فورا تماس نظامی خود را با تایوان متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880305/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF